PIT-2 – czym jest i kto powinien go złożyć?

|

5
(1)

|

|

PIT-2 – czym jest i kto powinien go złożyć?

PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest ono niezbędne, aby pracodawca mógł uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek wynikającą z przepisów Polskiego Ładu w comiesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy odprowadzanych do US. Kto powinien złożyć taki formularz i jak to zrobić? Sprawdź!

Do czego służy PIT-2?

Każdy pracodawca co miesiąc pobiera z wynagrodzenia pracownika zaliczkę na podatek dochodowy i odprowadza ją do Urzędu Skarbowego. Ułatwia to proces zapłaty należnego podatku dochodowego. Zaliczka jest pobierana od osób uzyskujących przychody z tytułu:

 • stosunku pracy,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • stosunku służbowego,
 • pracy nakładczej,
 • wypłaty w związku z udziałem w nadwyżce bilansowej,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.

Jej wysokość jest obliczana na podstawie wysokości progu podatkowego obowiązującego dla przychodów w danej wysokości, bez uwzględnienia jakichkolwiek zniżek czy ulg. Oznacza to, że w przypadku większości podatników jest to 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu. Po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, który od roku 2022 wynosi 120 tys. zł (a konkretnie za wszystkie miesiące w roku następujące po miesiącu, w którym dochód przekroczył tę granicę) jest pobierana zaliczka w wysokości 32% dochodu.

PIT-2 składany jest po to, aby pracodawca mógł uwzględnić w pobieranych zaliczkach kwotę zmniejszającą podatek. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

PIT-2 a Polski Ład

Wejście w życie przepisów wchodzących w skład tzw. Polskiego Ładu niesie za sobą wiele konsekwencji podatkowych. Jedną z korzystniejszych dla podatników zmian jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Tym samym zwiększa się również kwota zmniejszająca podatek. Wynosi ona 5100 zł rocznie (30000 x 17%), co daje 425 zł miesięcznie. Wcześniej kwota ta wynosiła niespełna 44 złote miesięcznie, dlatego jej odliczenie od wynagrodzenia w związku z zaliczką na poczet podatku dochodowego nie miało dużego znaczenia. Obecnie jednak to, czy kwota ta zostanie odliczona, czy też nie, wpływa dość znacząco na wysokość wynagrodzenia netto otrzymywanego przez pracownika.

Ma to znaczenie szczególnie w obliczu innych zmian związanych z Polskim Ładem. Chodzi tu o nowe zasady rozliczania składek zdrowotnych, które powodują, że wielu pracowników otrzymało niższe wynagrodzenia. Po złożeniu formularza PIT-2 można jednak zwiększyć uzyskiwaną wypłatę. Jest to bowiem oświadczenie pracownika upoważniające pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Dzięki temu pracodawca może pomniejszyć kwotę odprowadzanych do US zaliczek o 425 zł miesięcznie, co powinno zrównoważyć jakiekolwiek „braki” spowodowane przez nowy sposób rozliczania składek zdrowotnych.

Kto powinien złożyć PIT-2?

PIT-2 wpływa na wysokość zaliczek na podatek dochodowy pobieranych w ciągu całego roku podatkowego. Dotyczy jednak wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę. Nie ma jednak znaczenia wysokość dochodów, ponieważ kwota zmniejszająca podatek dotyczy osób znajdujących się zarówno w pierwszym, jak i w drugim progu podatkowym. Złożenie deklaracji PIT-2 pozwoli pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę otrzymywać wyższe miesięczne wynagrodzenie netto. Trzeba jednak pamiętać, że tym samym zatrudniony oświadcza, że:

 • nie pobiera emerytury lub renty,
 • nie otrzymuje świadczeń z FP lub z FGŚP,
 • nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej ani z najmu lub dzierżawy.

W pozostałych przypadkach złożenie deklaracji PIT-2 jest możliwe i korzystne. Jest to jednak procedura dobrowolna dostępna dla tych pracowników, którzy chcą otrzymywać wynagrodzenie netto powiększone o wartość kwoty zmniejszającej podatek.

Kiedy należy złożyć PIT-2?

Formularz PIT-2 należy złożyć u pracodawcy. Wystarczy zrobić to raz w danej firmie – wówczas od wynagrodzenia będzie pobierana mniejsza zaliczka na podatek dochodowy zarówno w danym, jak i w kolejnych latach podatkowych. Zaleca się dostarczenie deklaracji:

 • przed otrzymaniem pierwszej wypłaty – w przypadku nowo zatrudnionych pracowników,
 • przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia w nowym roku podatkowym – w przypadku pozostałych pracowników.

Według najnowszej rekomendacji Ministerstwa Finansów PIT-2 można jednak złożyć (lub wycofać) w dowolnym momencie w ciągu roku. Należy również pamiętać, że w przypadku zmiany stanu faktycznego zawartego w PIT-2 pracownik ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę.

Jak przydatny był ten wpis?

Kliknij gwiazdkę, aby ją ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 1

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Ponieważ uważasz, że ten post był przydatny...

Śledź nas w mediach społecznościowych! aby dowiedzieć się więcej!

Firmowa.pl

Baza wiedzy z zakresu biznesu, marketingu, prawa, księgowości i finansów.